UJMOVÉ OBCE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 


 


obec MODROVÁ
 

 
 

Sedliacka stodola   
  

  Typické domčeky údolia

 
 
 

Architektúra sedliackych usadlostí   

 

  Starý modrovský cintorín

 
 
 

Kríž nad Modrovou (foto: 1990)   
  

  Pohľad na Modrovú z cintorína
 

 
     

Železný kríž na cintoríne   

 

Veža kostola od cintorína

 

 Sv. Vendelín pred kostolom

 

Kostol sv. Michala (foto: 1990)  
 

Zo starej architektúry
 

  Kostol sv. Michala (foto: 1990)
 


obec MODROVÁ