UJMOVÉ OBCE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 


 


obec KOPLOTOVCE
 

 
 

Stará architektúra ustupuje modernej   

 

  Staré pieskovcové náhrobníky

 
 

 

Staré pieskovcové náhrobníky   

 

  Detaily starých pieskovcových náhrobníkov

 
 

Kostol Navštívenia Panny Márie   

 

Socha pred kostolom

 

  Socha pred kostolom

 

Vstup do kaštieľa   

Veža pri bráne

  Drobná sakrálna architektúra


obec KOPLOTOVCE